КОНТАКТИ

"ХАРМОНИЯ" ЕООД

Дора Попова
еmail: dorpopova@yahoo.com; dorapopova@abv.bg

тел.+359 888760103        

Петрина Попова-Вайер

тел.+359 885886324                                                                                                         


Галерийни магазини "Леонардо"

София
ул."Лидице"№ 10
между х-л "Плиска" и "Шипченски проход"
тел. +359 02 973 3964

София
 

 

"Harmonia"LTD

Dora Popova

email: dorapopova@abv.bg           dorpopova@yahoo.com

cell: +359 888760103

 

Art shops"Leonardo"

1113 Sofia

10,"Lidice"str.

phone:+359 2 9733964